Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 18 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 10:05 31/01/2019  

Về việc tham gia Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2019

Tải file 1   Tải file 2   Tải file 3  

Số lượt xem : 58

Các tin khác