Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 22 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 16:10 03/10/2018  

TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUÓC HỌC PHÁT ĐỘNG TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI 2018
Tại lễ chào cờ sáng ngày 1/10 năm 2018, trường THPT Chuyên Quốc Học Huế đã phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018.

Tuần lễ “Học tập suốt đời” không phải là một sự hô hào sáo rỗng . Chủ tịch Hồ Chí Minh vốn là một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, được tổ chức UNESCO tôn vinh là một thầy giáo mẫu mực, một nhà giáo dục vĩ đại. Với Bác, khái niệm tự học tập và học tập suốt đời là một luận điểm quan trọng trong tư tưởng giáo dục. Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (1947), Bác viết: “Lấy tự học làm cốt”. Ngày 21-7-1956, khi nói chuyện tại lớp nghiên cứu chính trị khóa I, Trường Đại học Nhân dân Việt Nam, Bác căn dặn: “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lý luận với công tác thực tế. Không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi. Thế giới ngày ngày đổi mới, nhân dân ta ngày càng tiến bộ, cho nên chúng ta phải tiếp tục học và hành để tiến bộ kịp nhân dân” (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 8, trang 215). Ngoài ra, Bác còn căn dặn: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại. Muốn đạt được mục đích đó thì phải: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”. Như vây, quan niệm về học tập của Bác rất toàn diện: Học tập tri thức đi đôi với rèn luyện đạo đức cách mạng; học tập nhằm hoàn thiện đạo làm người, nâng cao trình độ và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; học để phục vụ lợi ích của Đảng, nhân dân, Tổ quốc và cả nhân loại.

Cuộc đời của Bác là một quá trình: vừa học tập vừa hoạt động cách mạng; thông qua đó mà hi vọng đạt được mục đích, lí tưởng của mình, hoàn thiện tri thức và nhân cách của bản thân.

Đối với mối HS trường Quốc Học nói riêng, học tập không bị bó hẹp trong phạm vi của một quyển sách hay một ngôi trường. Học tập được mở rộng ra, trở nên bao quát hơn tất thảy. Đặc biệt, trong thời đại công nghiệp 4.0, khi xã hội đang trên đà phát triển, ngày càng tân tiến, hiện đại hơn, mỗi chúng ta cũng cần tự ý thức được ý nghĩa của học tập, từ đó nuôi ý chí trang bị thêm kiến thức cho chính mình, như nhà tư tưởng lỗi lạc, nhà chính trị kiệt xuất Lenin đã từng nói: “Học, học nữa, học mãi”. Chúng ta phải đề ra một mục tiêu và một phương pháp tự học suốt đời phù hợp với điều kiện cụ thể của bản thân, gia đình, không ngần ngại đặt câu hỏi và càng không ngần ngại tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi đó. Có tự học suốt đời mới có thể phục vụ gia đình, xã hội ngày một tốt hơn.

HS trường THPT Chuyên Quốc Học sẽ nỗ lực tạo ra những thành tích đáng kể trong Tuần lễ hướng ứng Học tập suốt đời.

Số lượt xem : 232

Các tin khác