Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 01 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 09:24 11/10/2020  

Thông báo về việc cho học sinh tiếp tục nghỉ học vào các ngày 12, 13/10/2020

Do tình hình nước lũ tiếp tục sẽ dâng rất cao trong ngày nay và những ngày tới, nhà trường thông báo:

1. Cho học sinh tiếp tục nghỉ học vào các ngày 12,13/10/2020

2. Giáo viên chủ nhiệm thông tin nhanh thông báo này trên các phương tiện để học sinh và phụ huynh biết, thực hiện.

Số lượt xem : 122

Các tin khác