Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 09 tháng 12 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 08:26 22/08/2021  

THÔNG BÁO LỊCH TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2021 - 2022

Căn cứ công văn số: 2168 /SGD&ĐT-VP ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn một số nội dung chuẩn bị năm học mới 2021 – 2022; trường THPT Chuyên Quốc Học thông báo lịch tựu trường năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

I. HỌC SINH KHỐI 10

1. Thời gian: 9 giờ 00 ngày 26 tháng 8 năm 2021

2. Địa điểm: tập trung tại phòng học của lớp (xem sơ đồ phòng học)

II. HỌC SINH KHỐI 11 VÀ 12

1. Thời gian: 8 giờ 00 ngày 01 tháng 9 năm 2021

2. Địa điểm: tập trung tại phòng học của lớp (xem sơ đồ phòng học)

- Sơ đồ phòng học năm học 2021 - 2022: xem file 1

- Danh sách học sinh khối 10: xem file 2

                                                                                                      BAN GIÁM HIỆU

 

 

Tải file 1   Tải file 2  

Số lượt xem : 4155

Các tin khác