Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 26 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 20:25 12/11/2020  

Thông báo học sinh đi học trở lại vào ngày thứ sáu (13/11/2020)

THÔNG BÁO: 
Căn cứ vào tình hình thực tế, nhà trường thông báo tổ chức cho học sinh đi học trở lại từ ngày thứ sáu (13/11/2020).
Lưu ý, đối với những học sinh nhà thuộc vùng còn ngập lụt, vùng giao thông bị chia cắt, cho phép học sinh tiếp tục nghỉ học (Báo cáo cho GVCN và Giám thị)

Số lượt xem : 36

Các tin khác