Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 01 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 17:04 08/10/2020  

CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC THAM GIA BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ NĂM HỌC 2020-2021
Ngày 7/10/2020, Trường THPT Chuyên Quốc Học phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Huế tổ chức lớp Bồi dưỡng Chính trị năm 2020 cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

          Tham gia khóa học, các học viên sẽ được nghiên cứu, quán triệt một số nội dung quan trọng trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, nhất là trên mạng internet, mạng xã hội gắn với Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị (khóa XII) về XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045. Thông tin tình hình thời sự quốc tế, trong nước và của địa phương nổi bật trong những tháng đầu năm 2020; tiển khai một số nhiệm vụ năm học mới 2020 - 2021.

          Lớp bồi dưỡng chính trị đã bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường học những quan điểm mới của Đảng, chính sách pháp luật mới của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Qua đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động để vận dụng sáng tạo, phù hợp vào thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

          Sau đợt học tập, tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên đều phải viết bài thu hoạch cá nhân. Kết quả nghiên cứu, học tập chính trị của từng cá nhân được đánh giá qua chấm điểm bài thu hoạch và là một trong những cơ sở để đánh giá, xếp loại trong công tác thi đua, công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo quy định chung.

Số lượt xem : 63

Các tin khác