Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 25 tháng 05 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

“NGÀY NHẬT BẢN-JAPANESE DAY”
Hưởng ứng những hoạt động kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, Văn phòng JASSO Việt Nam kết hợp với Trường THPT chuyên Quốc học ...

Trang 1/11