Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 13 tháng 12 năm 2017

 » Tin tức

Tin tức

TRANG TRỌNG BUỔI LỄ GIỚI THIỆU GIÁO VIÊN MỚI
Theo kết quả tuyển dụng và sự phân công của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế, năm học 2015 - 2016, Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế ...