Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 20 tháng 11 năm 2017

 » Tin tức

Tin tức

SẴN SÀNG CHO NGÀY HỘI LỚN - LỄ HỘI KỈ NIỆM 120 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG QUỐC HỌC HUẾ
Đến ngày 21/10/2016, mọi công tác chuẩn bị cho Lễ hội kỉ niệm 120 năm thành lập trường Quốc Học Huế đã hoàn tất. Các thế hệ Thầy và ...

Trang 3/13