Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 19 tháng 11 năm 2017

 » Tin tức

Tin tức

CHUNG KẾT CUỘC THI INTEL ISEF CẤP TỈNH
Cuộc thi khoa học, kỹ thuật Intel ISEF 2014 dành cho học sinh trung học năm 2014 toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã diễn ra ở Trung tâm Văn Thể Mỹ số ...

Trang 11/13