Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 22 tháng 04 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

HÀO HỨNG VỚI TIẾT DẠY KHOA HỌC XÃ HỘI BẰNG TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG CHUYÊN QUỐC HỌC
Chiều ngày 6/4/2018, cô Trần Thị Phượng - giáo viên bộ môn Địa lý đã thực hiện thao giảng tiếng Anh tại lớp 12 Chuyên Địa. Điều đáng ...

Trang 1/11