Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 07 tháng 06 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 17:32 26/04/2018  

V/v hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức và đánh giá, xếp loại Chuẩn cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2017-2018
Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức và đánh giá, xếp loại Chuẩn cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2017-2018

Tải file 1   Tải file 2   Tải file 3  

Số lượt xem : 1747

Các tin khác