Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 27 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 08:45 05/08/2019  

Thông báo lịch tập trung học sinh đầu năm học 2019-2020

Trường THPT Chuyên Quốc Học-Huế thông báo lịch tập trung học sinh đầu năm học 2019-2020

         

         

           1/ Thời gian:      8h00 ngày 15 tháng 8 năm 2019

          2/ Thành phần: Toàn thể học sinh khối 10,11 và 12

          3/ Địa điểm:       Trường THPT Chuyên Quốc Học-Huế

          (Tập trung tại lớp theo sơ đồ dán ở bảng tin của trường)

          4/ Nội dung:

          - Giáo viên chủ nhiệm gặp lớp và ổn định tổ chức lớp đầu năm;

          - Ghi lịch học an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy,  giáo dục pháp luật và các hoạt động ngoài giờ trong gian tiếp theo;

          - Khối 12 nhận lịch học môn Giáo dục Quốc phòng.

          5/Trang phục:   Học sinh đến tập trung mang trang phục theo quy định của trường THPT Chuyên Quốc Học-Huế

         

                                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                                              Nguyễn Phú Thọ

Số lượt xem : 1190

Các tin khác