Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 27 tháng 04 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 21:41 10/04/2018  

Thời khóa biểu lần 4 - Học kì 2 - Năm học 2017-2018 (Áp dụng từ ngày 16/4/2018)
Thời khóa biểu mới áp dụng từ ngày 16/4/2018

- Thời khóa biểu dành cho giáo viên: tải File 1

- Thời khóa biểu dành cho các lớp: tải File 2

Tải file 1   Tải file 2  

Số lượt xem : 156

Các tin khác