Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 24 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 09:48 01/10/2016  

Mẫu đơn xin phép

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN PHÉP

 

          Kính gửi: Ban giám hiệu trường THPT Chuyên Quốc Học – Huế

 

Tôi tên là:……………………………………………………………

Phụ huynh em: ……………………………………………………..

Là học sinh lớp : ……………………….

Tôi viết đơn này kính xin Ban giám hiệu cho phép con tôi được nghỉ học hôm nay,

thứ…………….., ngày ………tháng ………… năm …………….

Lý do : ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Tôi xin chân thành cảm ơn.

 

Kính đơn

(Phụ huynh ghi rõ họ và tên

Địa chỉ

Số chứng minh nhân dân

Điện thoại)

Tải file 1  

Số lượt xem : 6008

Các tin khác