Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 06 tháng 06 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tư liệu bài giảng

Tư liệu bài giảng

Cập nhật lúc : 11:51 13/12/2013  

Ôn sử 11

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

MÔN LỊCH SỬ- LỚP 11

KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2013-2014

        I.         CÁC CHƯƠNG ÔN TẬP

1. Chương II: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)  2. Phần II:  Lịch sử thế giới hiện đại gồm:

 chương I: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô (1921-1941) và chương II: Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

        II.       CÂU HỎI

  1. Nguyên nhân sâu xa và duyên cớ của chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918).
  2. Diễn biến chính trong giai đoạn đầu của chiến tranh thế giới lần thứ nhất.
  3. Nét nổi bật trong giai đoạn thứ hai của chiến tranh thế giới thứ nhất là gì? Vì sao Mỹ tham chiến muộn?
  4. Kết quả và tính chất của chiến tranh thế giới lần thứ 1?
  5. Tình hình nước Nga trước năm 1917.
  6. Diễn biến và tính chất của cách mạng tháng Hai năm 1917.
  7. Vì sao ở Nga diễn ra 2 cuộc cách mạng vào năm 1917?
  8. Trình bày về cách mạng tháng Mười năm 1917.
  9. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười.

10.  Hoàn cảnh và nội dung của chính sách kinh tế mới.

11.  Thành tựu trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô giai đoạn 1925-1941.

12.  Trật tự thế giới theo hệ thống Vecxai – Oasinhton.

13.  Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933.

14.  Chính phủ Hit – le đã thực hiện chính sách kinh tế, chính trị và đối ngoại như thế nào trong giai đoạn 1933 – 1939.

15.  Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 để lại hậu quả như thế nào đối với nước Mĩ?

16.  Trình bày những điểm cơ bản trong chính sách mới của Tổng thống Rudơ-ven.