Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 06 tháng 06 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tư liệu bài giảng

Tư liệu bài giảng

Cập nhật lúc : 11:50 13/12/2013  

Ôn sử 10

 Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế

Trường THPT CHUYÊN QUỐC HỌC

 

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I (2013 - 2014)

Môn: Lịch sử

Khối 10

 

I. CHƯƠNG ÔN TẬP

Từ chương III đến chương VI, bao gồm các bài học sau:

-     Bài 5: Trung Quốc thời phong kiến

-     Bài 6: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ

-     Bài 7: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ

-     Bài 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á

-     Bài 9:  Vương quốc Campuchia và Vương quốc Lào

-     Bài 10: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (Từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV)

-     Bài 11: Tây Âu thời hậu kì trung đại 

II. CÂU HỎI

1/ Chế độ phong kiến Trung Quốc được hình thành như thế nào? Trình bày đôi nét về tổ chức bộ máy chính quyền phong kiến, chính sách đối ngoại thời Tần Hán.

2/ Những biểu hiện sự thịnh trị về kinh tế, chính trị của xã hội phong kiến Trung Quốc dưới thời Đường. Vì sao kinh tế Trung Quốc dưới thời Đường phát triển cao hơn các thời đại trước đó? 

3/ Những mầm mống của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa dưới thời Minh đã xuất hiện như thế nào?

4/ Hãy trình bày những thành tựu văn hóa chủ yếu của Trung Quốc thời phong kiến. Thành tựu nào là cống hiến rất lớn của nhân dân Trung Quốc đối với nền văn minh của thế giới.

 5/ Tại sao nói thời Gúp-ta là thời kì định hình và phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ?

6/ Những yếu tố văn hóa truyền thống nào của Ấn Độ có ảnh hưởng ra bên ngoài và ảnh hưởng đến những nơi nào?

7/ Trình bày những chính sách của A-cơ-ba và ý nghĩa của nó.

8/ So sánh sự giống và khác nhau của hai Vương triều Hồi giáo Đê-li và Vương triều Mô-gôn về hoàn cảnh ra đời, chính sách cai trị và vị trí trong lịch sử Ấn Độ.

9/ Điều kiện hình thành các vương quốc cổ ở Đông Nam Á là gì?

10/ Quá trình hình thành, phát triển và suy yếu của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á.

11/ Sự phát triển của Campuchia thời Ăngco được biểu hiện như thế nào?

12/ Hãy nêu những nét tiêu biểu của văn hóa Campuchia và văn hóa Lào.

13/ Khi tràn vào lãnh thổ Rô-ma, người Giéc-man đã làm gì? Những việc làm đó có tác động như thế nào đến quá trình hình thành quan hệ sản xuất phong kiến ở châu Âu?

14/ Hãy miêu tả lãnh địa phong kiến, đời sống kinh tế vào chính trị và cuộc sống của lãnh chúa, nông nô trong lãnh địa.

15/ Thành thị trung đại đã được hình thành như thế nào? Cư dân sống ở đó làm những nghề gì? Vai trò của các thành thị trung đại châu Âu.

16/ Hãy cho biết nguyên nhân của các cuộc phát kiến địa lí.

17/ Trình bày những nét chính về những cuộc phát kiến địa lí cuối thế kỉ XV đầu thế kỉ XVI, hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí?

18/ Trình bày nội dung, thành tựu và ý nghĩa của Phong trào Văn hóa Phục hưng.

 

 

 

                                                                                              GV     Nguyễn Vũ