Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 12 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tư liệu bài giảng

Tư liệu bài giảng

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Ôn sử 11

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ- LỚP 11 KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013-2014         I.         CÁC CHƯƠNG ÔN TẬP 1. Chương II: Chiến tranh...

Ôn sử 10

 Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế Trường THPT CHUYÊN QUỐC HỌC   NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I (2013 - 2014) Môn: Lịch sử Khối 10   I. CHƯƠNG ÔN TẬP Từ chương III đến chương VI, bao gồm các...

Trọng tâm Lịch sử 12

PHẦN MỘT: PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI Năm học 2009 - 2010  CHƯƠNG I. Bài 1:SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945-1949) I. HỘI NGHỊ IAN -TA (2-1945) VÀ NHỮNG THỎA THUẬN...

LẬP LUẬN SO SÁNH TRONG VĂN NGHỊ LUẬN

                                         SO SÁNH TRONG NGHỊ LUẬN VĂN HỌC                                                                                                            ...