Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 24 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tư liệu bài giảng

Tư liệu bài giảng

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Ôn sử 11

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ- LỚP 11 KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013-2014         I.         CÁC CHƯƠNG ÔN TẬP 1. Chương II: Chiến tranh...

Ôn sử 10

 Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế Trường THPT CHUYÊN QUỐC HỌC   NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I (2013 - 2014) Môn: Lịch sử Khối 10   I. CHƯƠNG ÔN TẬP Từ chương III đến chương VI, bao gồm các...

Trọng tâm Lịch sử 12

PHẦN MỘT: PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI Năm học 2009 - 2010  CHƯƠNG I. Bài 1:SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945-1949) I. HỘI NGHỊ IAN -TA (2-1945) VÀ NHỮNG THỎA THUẬN...

LẬP LUẬN SO SÁNH TRONG VĂN NGHỊ LUẬN

                                         SO SÁNH TRONG NGHỊ LUẬN VĂN HỌC                                                                                                            ...