Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 23 tháng 02 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Bài viết chuyên môn

Môn Văn

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Đề thi thử đại học khối C

    SỞ GD - ĐT THỪA THIÊN-HUẾ                    KÌ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC                      Năm học 2012 - 2013              Đề chính thức                                 Môn thi: NGỮ VĂN – KHỐI C                                                                         Thời gian làm bài: 180 phút   PHẦN...

Đáp án - thang điểm đề thi thử đại học khối D

TRƯỜNG THPT CHUYÊN                               ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM     QUỐC HỌC – HUẾ                           ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ NHẤT                                                                                   Môn Ngữ văn ; Khối D                                                                         Năm học 2012 – 2013 CÂU Ý NỘI DUNG ĐIỂM I   Những nét chính về chất sử thi và...

Đề thi thử đại học khối D

    SỞ GD-ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC                         Đề chính thức       ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I               Năm học 2012 - 2013                         ...

ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỀM ĐỀ THI KIỂM TRA VĂN LỚP 11 2012-2013

                                                                              ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM LỚP 11                                                                                         MÔN: NGỮ VĂN Câu Ý Nội dung Điểm 01   Các chi tiết miêu tả ánh sáng và ý nghĩa của nó 03   01 Các chi tiết miêu tả ánh sáng trong truyện ngăn Hai đứa trẻ     -        ...

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 LỚP 11 2012-2013

  SỞ GD-ĐT THỪA THIÊN HUẾ                                      KIỂM TRA HỌC KÌ 1 TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC                       MÔN: NGỮ VĂN LỚP 11                ****************                                     Năm học 2012 – 2013                                                                      ...

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 LỚP 10 2012-2013

 SỞ GD – ĐT THỪA THIÊN – HUẾ                          KIỂM TRA HỌC KÌ  I TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC                  MÔN: NGỮ VĂN LỚP 10                 ******************                                     NĂM HỌC: 2012 – 2013                                                                           Thời gian làm bài: 90 phút       Câu 1: Trong truyện cổ tích Tấm...

Bình giảng bài thơ

Bài viết đã được đăng trên tạp chí GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Thừa Thiên Huế số khai giảng năm học 2012 - 2013                                                    GÓP LỜI BÌNH THƠ                                                              Ngô Vưu                                               Trường THPT Chuyên...