Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 06 tháng 06 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Bài viết chuyên môn

Môn Toán

Cập nhật lúc : 12:29 02/10/2016  

TỨ GIÁC ĐIỀU HÒA DƯỚI CÁCH NHÌN CỦA PHÉP NGHỊCH ĐẢO