Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 23 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Bài viết chuyên môn

Môn Toán

Cập nhật lúc : 12:29 02/10/2016  

TỨ GIÁC ĐIỀU HÒA DƯỚI CÁCH NHÌN CỦA PHÉP NGHỊCH ĐẢO