Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 16 tháng 01 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Bài viết chuyên môn

Môn Toán

Cập nhật lúc : 12:29 02/10/2016  

TỨ GIÁC ĐIỀU HÒA DƯỚI CÁCH NHÌN CỦA PHÉP NGHỊCH ĐẢO