In trang

Kế hoạch của Phó Hiệu trưởng Tuần 46 Năm 2012
(tuần 46 năm 2012, từ 12/11/2012 đến 18/11/2012)
Báo cáo công tác CTD

HỘI CTĐ THÀNH PHỐ HUẾ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Hội CTĐ cơ sở Quốc Học                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 ********                                            ****************

 

Phần I: BÁO CÁO MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG

VÀ SỐ LIỆU HỘI VIÊN HỘI CTĐ CƠ SỞ QUỐC HỌC – HUẾ

NĂM 2012

 

A.BÁO CÁO MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG  :

 

        + Các chi hội đã thăm , tặng quà Tết tại 11 địa chỉ nhân đạo do Thành hội CTĐ giới thiệu, trị giá trên 5.000.000đ.

       + Hội cơ sở đã thăm và tặng quà cho học sinh 2 trường THPT Hương lâm , THPT A lưới dịp Tết với trị giá khoảng trên 11.000.000đ.

       + Hội giúp Trung tâm Hội người mù Tỉnh 200.000đ và nhiều lịch cũ phục vụ học chữ nổi.

       + Hội cơ sở đã giúp các Hội người mù các Huyện , Thành phố trị giá 1.800.000đ( bình quân mỗi hội là 200.000đ).

       + Mua tăm tre giúp Hội người mù Thành phố 2 đợt.

       + Các hoạt động Nhân đạo trong nhà trường:

-                   Trao 83 suất quà , trị giá 150.000đ/ xuất cho học sinh nghèo của trường vào dịp Tết Nhâm thìn.

-         Hỗ trợ đột xuất cho 2 học sinh quá khó khăn: 2.000.000đ/ 2 hs.

-         Quyên góp giúp cho 2 học sinh của Trường : 12.000.000đ

-         Tổ chức Ngày hội Tấm lòng vàng vào ngày 12/3/2012 và thu được: 15.294.000đ.

-         Tổ chức quyên góp trong CMHS đàu năm học được 17.325.000đ

               -   Giúp học sinh nghèo Trường cấp I,II xã Lộc bình trên 8.000.000đ

          -  Giúp học sinh trường THPT Hà trung: 2.000.000đ , Trường THPT A Lưới 1.000.000đ và hỗ trợ tiếp sức mùa thi 2011 – 2012: 3.000.000đ.

          - Cùng với các Đoàn thể hỗ trợ xây 01 nhà tình thương, trị giá 5.000.000đ

          + Tổ chức tập huấn sơ cấp cứu cho Đội TNXK/CTĐ ( mời Đại diện Tỉnh hội về tập huấn)

          +Ủng hộ giúp người khuyết tật, trẻ mồ côi :   5.000.000đ

          +Ủng hộ nạn nhân chất độc da cam            :   5.000.000đ

          + Quỹ đền ơn , đáp nghĩa                            : 10.000.000đ

     B.SỐ LIỆU HỘI VIÊN HỘI CTĐ CƠ SỞ ( TÍNH ĐẾN 30/9/2012)

 

          + Học sinh : 1310

          + CBGV    :   160

            Cộng        : 1470 hội viên

 

 

 

 

Phần 2:KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HỘI CTĐ CƠ SỞ QUỐC HỌC

NĂM HỌC 2012 - 2013

  1. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:
    1. 1.     Các chi hội CTĐ các lớp:

             + Động viên 100% học sinh là hội viên và lập danh sách hội viên.

              + GVCN cử BCH phân hội và Hội cơ sở ra quyết đinh công nhận BCH phân hội các lớp.

              + Tuyên truyền về Hội CTĐ thông qua Điều lệ Hội và Luật Hội CTĐ ( GVCN thực hiện thông qua buổi tập trung lớp đầu năm học)

              + Tập huấn công tác Hội cho Chi hội trưởng

              + Phát sổ công tác cho các Chi hội.

  1. 2.     Hội cơ sở:

              + Củng cố BCH Hội ( bổ sung 3 Ủy viên BCH là thành viên K10 thay thế cho 3 thành viên của K12 vừa ra trường).

              + Kiện toàn Đội TNXK và ổn định đi vào hoạt động.

       B. CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG VÀ HUY ĐỘNG QUỸ HOẠT ĐỘNG:

            1. Hội phí:

               + Thu hội phí của Hội viên( cả CBGV và học sinh) là 12.000đ/ người/năm; dứt điểm trong tháng 9/2012.

            2. Ủng hộ quỹ xây dựng công trình nhân đạo ( theo công văn số 72 của Hội CTĐ Thành phố):

                + Thu tối thiểu trong hội viên học sinh : 2.000đ/hội viên/ năm.

                + Thu tối thiểu trong CBGV: 20.000đ/ hội viên / năm.

        Quỹ ủng hộ xây dựng công trình nhân đạo cùng thu một lần với hội phí và dứt điểm trong tháng 9/2012.

             3. Quỹ hoạt động:

                + Vận động phụ huynh trong cuộc họp CMHS đầu năm của các lớp; kính nhờ GVCN đọc thư kêu gọi của Hội cơ sở.

                + Vận động quyên góp thông qua ngày hội “ Tấm lòng vàng” , mỗi Học kỳ một đến hai lần.

                + Vận động các tấm lòng hảo tâm trong CBGV, học sinh, các cá nhân , đoàn thể, các hội viên tán trợ… để tăng nguồn quỹ hoạt động.

               + Thực hiện xây dựng “ Sổ vàng Nhân đạo” và thực hiện nghiêm nguyên tắc thu , chi Quỹ Hội.

 

                                                                            Huế , ngày 30/9/2012

                                                                     T/M BCH HỘI CTĐ CƠ SỞ

                                                                                   CHỦ TỊCH