Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 20 tháng 07 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Nghiên cứu KHKT và Sáng tạo TTN,NĐ

Nghiên cứu KHKT và Sáng tạo TTN,NĐ

Cập nhật lúc : 11:27 17/04/2018  

Danh sách hoc sinh tham gia Cuộc thi STTTNNĐ tỉnh Thừa Thiên Huế lần XI, năm 2018

Tải file 1  

Số lượt xem : 67