Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 16 tháng 11 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 23:10 11/11/2018  

Tuần 46 năm 2018
Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(12/11/2018)

+ Chào cờ

+ Tiết 2: Họp trực báo tổ trưởng

+ 15 giờ 00: Họp BCH Công Đoàn tại P.Công Đoàn

Thứ Ba
(13/11/2018)

+ Tiết 5: Khối 10 và 11 kiểm tra định kỳ môn Sinh (GV coi thi có mặt tại p.giáo viên dãy E, tầng 1 lúc 10 giờ 30)

+ Tiết 5: Khối 12 học NGLL (Lớp 12T1; 12T2; 12L1; 12L2; 12H1; 12H2; 12 Sinh)

+ Nghỉ học văn hóa

+ 14 giờ 00: Họp lãnh đạo và thư ký hội đồng coi thi HSG Tỉnh tại Hội trường (TP: Thầy Phú Thọ, cô Hảo Tâm)

+ 15 giờ 30: Họp hội đồng coi thi HSG Tỉnh tại Hội trường (TP: Thầy Phú Thọ,  cô Hảo Tâm; cô Kim Thùy; cô Nhật Linh; cô Như An; cô Quỳnh Nga; thầy Quang Thuận)

Thứ Tư
(14/11/2018)

+ Thi HSG Tỉnh theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế

+ Thi HSG Tỉnh theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế

Thứ Năm
(15/11/2018)

+ Thi HSG Tỉnh theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế

+ Thi HSG Tỉnh theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế

Thứ Sáu
(16/11/2018)

+ Thi HSG Tỉnh theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế

+ Thi HSG Tỉnh theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế

Thứ Bảy
(17/11/2018)

+ 10 giờ 30: Họp trực báo lãnh đạo tại phòng khách.

+ Dạy và học theo TKB.

Chủ Nhật
(18/11/2018)