Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 23 tháng 02 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 05:49 18/02/2019  

Tuần 8 năm 2019
Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(18/02/2019)

+ Chào cờ

+ Tiết 2: Họp trực báo tổ trưởng.

+ Dạy và học theo TKB.

Thứ Ba
(19/02/2019)

+ Tiết 5: Khối 11 học NGLL (11Tin; 11 Văn; 11SĐ; 11A1; 11A2; 11Ph; 11Nh)

+ Dạy và học theo TKB.

Thứ Tư
(20/02/2019)

+ Dạy và học theo TKB.

+ Dạy và học theo TKB.

Thứ Năm
(21/02/2019)

+ Dạy và học theo TKB.

+ 14 giờ 30: Tập huấn chuẩn nghề nghiệp giáo viên tại Hội trường (TP: Toàn thể giáo viên)

+ 15 giờ 30: Họp tổ chuyên môn

+ 16 giờ 30: Họp chi bộ

Thứ Sáu
(22/02/2019)

+ Tiết 5: Khối 10 học NGLL (10T1; 10T2; 10L1; 10L2; 10H1; 10H2; 10Sinh)

+ 14 giờ 30: BGH làm việc với Đại học Thammasat-Thái Lan tại P.Khách.

+ 15 giờ 30: Đại học Thammasat-Thái Lan gặp mặt học sinh lớp 11A1; 11A2; 12A2 tại Hội trường

+ 16 giờ 00: Họp trực báo lãnh đạo tại P.Khách

Thứ Bảy
(23/02/2019)

+ 10 giờ 00: Họp ban đại diện CMHS nhà trường tại P.khách

+ Dạy và học theo TKB.

Chủ Nhật
(24/02/2019)

+ 8 giờ 00: Họp CMHS các lớp