Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 26 tháng 06 năm 2017

 » Lịch công tác

Năm 2017

Cập nhật lúc : 06:17 22/05/2017  

Tuần 21 năm 2017
Từ ngày 22/05/2017 đến ngày 28/05/2017

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(22/05/2017)
+ Nghỉ học Văn hóa. + 7 giờ 00’: Khai mạc giải Bóng rỗ 2017. + Tiết 2: Họp TTCM tại phòng khách, xong tập huấn phần mềm trắc nghiệm. + 14 giờ 30’: Họp Ban tổ chức Phát thưởng năm học 2017-2018 tại Phòng khách (TP: BGH, Tổ Văn phòng, Chi Đoàn GV, Giám Thị).
Thứ Ba
(23/05/2017)
+ 7 giờ 00’-8 giờ 30’: Giao hữu bóng đá Giáo viên và HS khối 12 tại Sân vận động Quốc Học. + 14 giờ 30’: Lao .động vệ sinh và Tổng kết lớp
Thứ Tư
(24/05/2017)
+ 15 giờ 00’: Tổng kết, phát thưởng năm học 2016-2017 tại Hội trường (TP: Tòn thể CB-GV-NV và HS có danh sách phát thưởng và học bổng).
Thứ Năm
(25/05/2017)
+ 8 giờ 00’: Tổng kết Tổ CM, Tổ Công Đoàn. + 10 giờ 00’: Họp Ban chấp hành Công Đoàn tại Phòng khách. + 15 giờ 30’: Lê ra trường cho HS khối 12 tại sân trường (TP: Mời Toàn thể Hội đồng GD cùng tham dự - thay cho giấy mời).
Thứ Sáu
(26/05/2017)
+ 8 giờ 00’: Họp Hội Đồng thi đua tại phòng khách (TP: BGH, CTCĐ, BTĐT, TTCM, TTVP, TKHĐ, Khối trưởng CM 10, 11, 12,TB Thanh tra).
Thứ Bảy
(27/05/2017)
+ 8 giờ 00’: Tổng kết Hội Hội đồng giáo dục tại Hội trường.
Chủ Nhật
(28/05/2017)
+ 16 giờ 00’: Công Đoàn tổ chức Ngày Quốc tế thiếu nhi cho con CB-GV-NV trường tại Bê bơi trường.