Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "

Ngày 08 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 22:36 01/12/2019  

Tuần 49 năm 2019
Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(02/12/2019)

+ Chào cờ:

+ Tiết 2: Họp trực báo tổ trưởng

+ Dạy và học theo TKB.

Thứ Ba
(03/12/2019)

+ Tiết 5: Khối 10 học NGLL (10T1, 10T2, 10L1, 10Sinh, 10V, 10Ph, 10Nh)

+ Dạy và học theo TKB.

Thứ Tư
(04/12/2019)

+ Từ 7h30 đến 11h: Tập huấn giáo viên sử dụng phòng học thông minh theo mô hình SmartEdu tại phòng học 15 (TP: Tất cả giáo viên có dạy lớp 10 Lý 2. Tổ chuyên môn bố trí dạy thay; lớp 10 Lý 2 học tại phòng 45)

+ Tiết 5: Khối 11 học NGLL (11T1, 11T2, 11H1, 11SĐ, 11A2, 11Ph, 11Nh)

+ Từ 13h30 đến 17h: Tập huấn giáo viên sử dụng phòng học thông minh theo mô hình SmartEdu tại phòng học 15 (TP: Tất cả giáo viên có dạy lớp 10 Lý 2)

 

Thứ Năm
(05/12/2019)

+ Từ 7h30 đến 17h: Vận hành lớp học SmartEdu tại phòng học 15 (TP: Tất cả giáo viên có dạy lớp 10 Lý 2. Tổ chuyên môn bố trí dạy thay)

+ Tiết 5: Khối 10 học NGLL (10L2, 10H1, 10H2, 10Tin, 10SĐ, 10A1, 10A2)

+ 14 giờ: Họp hội đồng giáo dục

+ 15 giờ: Họp tổ chuyên môn

+ 16 giờ: Họp chi bộ

Thứ Sáu
(06/12/2019)

+ Tiết 5: Kiểm tra định kỳ môn Lịch Sử 11 (GV coi thi có mặt lúc 10 giờ 35 tại phòng giáo viên dãy A)

+ Tiết 5: Học sinh khối 12 nghe Đại học FPT nói chuyện về hướng nghiệp và khởi nghiệp tại Hội trường

+ 15 giờ 00: Họp trực báo lãnh đạo tại phòng khách.

Thứ Bảy
(07/12/2019)

+ Dạy và học theo TKB.

+ 14 giờ: Chấm thi KHKT vòng 2 cấp trường (TP: Theo quyết định)

 

Chủ Nhật
(08/12/2019)

+ 7 giờ 30: Ngoại khóa văn học dân gian tại Hội trường