Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 23 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 16:08 20/10/2019  

Tuần 43 năm 2019
Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(21/10/2019)

+ Chào cờ:

+ Tiết 5: Học sinh các lớp 12T1, 12T2, 12L1, 12L2, 12H1, 12H2, 12Tin nghe giới thiệu chương trình du học INSA, Pháp tại Hội trường (GV nghỉ dạy tiết 5 ở các lớp trên)

+ Tập huấn GV về phát triển chương trình, tài liệu dạy học môn chuyên cấp THPT tại Nghệ An từ ngày 21/10 đến 23/10/2019 đối với các môn Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa.

+ Dạy và học theo TKB.

Thứ Ba
(22/10/2019)

+ Dạy và học theo TKB.

+ Dạy và học theo TKB.

+ 15 giờ 30: Các lớp lao động vệ sinh theo kế hoạch

Thứ Tư
(23/10/2019)

+ 7 giờ 00: Sinh hoạt kỷ niệm 123 năm ngày thành lập trường Quốc Học - Huế 

+ Các đội tuyển HSG học bồi dưỡng theo kế hoạch

+ Sinh hoạt Các câu lạc bộ, đội nhóm theo kế hoạch của Đoàn trường.

Thứ Năm
(24/10/2019)

+ Tiết 5: Khối 11 học NGLL (11L1, 11L2, 11H2, 11Sinh, 11Tin, 11V, 11A1)

+ Tiết 7: Kiểm tra định kỳ môn Địa 10 và 12 (GV coi thi có mặt lúc 13 giờ 35 tại phòng giáo viên dãy A)

+ Tiết 8: Kiểm tra định kỳ môn Toán 10 và Sử 12

+ 16 giờ: Họp hội đồng giáo dục

+ Họp GVCN sau khi họp hội đồng giáo dục

Thứ Sáu
(25/10/2019)

+ Tiết 5: Khối 12 học NGLL (12Tin, 12V, 12SĐ, 12A1, 12A2, 12Ph, 12Nh)

+ 15 giờ 00: Họp trực báo lãnh đạo tại phòng khách.

Thứ Bảy
(26/10/2019)

+ 10 giờ 30: Họp ban đại diện CMHS nhà trường tại P.khách

+ Dạy và học theo TKB.

Chủ Nhật
(27/10/2019)

+ 7 giờ 30: Họp Ban đại diện CMHS các lớp tại Hội trường.

+ 8 giờ 00: Họp CMHS các lớp tại phòng học.