Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 09 tháng 12 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2021

Cập nhật lúc : 19:53 05/12/2021  

Tuần 49 năm 2021
Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(06/12/2021)

+ Dạy và học theo TKB trên phần mềm Microsoft Teams

+ Dạy và học theo TKB trên phần mềm Microsoft Teams

Thứ Ba
(07/12/2021)

+ Dạy và học theo TKB trên phần mềm Microsoft Teams

+ Dạy và học theo TKB trên phần mềm Microsoft Teams

Thứ Tư
(08/12/2021)

+ Dạy và học theo TKB trên phần mềm Microsoft Teams

+ Dạy và học theo TKB trên phần mềm Microsoft Teams

Thứ Năm
(09/12/2021)

+ Dạy và học theo TKB trên phần mềm Microsoft Teams

+ Dạy và học theo TKB trên phần mềm Microsoft Teams

+ 15 giờ 00: Họp GVCN trên phần mềm Microsoft Teams

Thứ Sáu
(10/12/2021)

+ Dạy và học theo TKB trên phần mềm Microsoft Teams

+ Dạy và học theo TKB trên phần mềm Microsoft Teams

Thứ Bảy
(11/12/2021)

+ Dạy và học theo TKB trên phần mềm Microsoft Teams

+ Dạy và học theo TKB trên phần mềm Microsoft Teams

+ 14 giờ 00: GV vệ sinh phòng học chuẩn bị đón học sinh trở lại trường

Chủ Nhật
(12/12/2021)