Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 18 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 20:47 17/03/2019  

Tuần 12 năm 2019
Từ ngày 18/03/2019 đến ngày 24/03/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(18/03/2019)

+ Chào cờ

+ Tiết 2: Họp trực báo tổ trưởng.

+ 15 giờ 00: Họp BTC hội trại 26/3 tại Hội trường 

Thứ Ba
(19/03/2019)

+ Tiết 5: Khối 11 học NGLL (11 Tin; 11 Văn; 11SĐ; 11A1; 11A2; 11PH; 11NH)

+ Dạy và học theo TKB

Thứ Tư
(20/03/2019)

+ Tiết 4: Học NGLL (12T1,12T2,12H1,12V,12A1,12A2,12N)

+ Tiết 5: Học NGLL (12L1,12L2,12H2,12Si,12Ti,12SD,12P)

+ Dạy và học theo TKB

Thứ Năm
(21/03/2019)

+ Dạy và học theo TKB

Thứ Sáu
(22/03/2019)

+ Hội trại 26/3

+ Hội trại 26/3

Thứ Bảy
(23/03/2019)

+ Hội trại 26/3

+ 8 giờ 00: Ngày hội tư vấn kỹ năng nói và viết thi chứng chỉ IELTS do Hội đồng Anh tổ chức tại phòng 45

Chủ Nhật
(24/03/2019)

+ 6 giờ 30: Giải Việt dã truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 tại Quảng Trường Ngọ Môn