Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 04 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 08:51 28/03/2020  

Tuần 13 năm 2020
Từ ngày 23/03/2020 đến ngày 29/03/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(23/03/2020)

+ Trực phòng, chống dịch Covid-19 theo kế hoạch

+ Trực phòng, chống dịch Covid-19 theo kế hoạch

Thứ Ba
(24/03/2020)

+ Trực phòng, chống dịch Covid-19 theo kế hoạch

+ Trực phòng, chống dịch Covid-19 theo kế hoạch

Thứ Tư
(25/03/2020)

+ Trực phòng, chống dịch Covid-19 theo kế hoạch

+ 8 giờ: Họp trực báo Tổ trưởng chuyên môn

+ Trực phòng, chống dịch Covid-19 theo kế hoạch

Thứ Năm
(26/03/2020)

+ Trực phòng, chống dịch Covid-19 theo kế hoạch

+ Trực phòng, chống dịch Covid-19 theo kế hoạch

Thứ Sáu
(27/03/2020)

+ Trực phòng, chống dịch Covid-19 theo kế hoạch

+ Trực phòng, chống dịch Covid-19 theo kế hoạch

Thứ Bảy
(28/03/2020)

+ Trực phòng, chống dịch Covid-19 theo kế hoạch

+ Trực phòng, chống dịch Covid-19 theo kế hoạch

Chủ Nhật
(29/03/2020)