Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 27 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2021

Cập nhật lúc : 10:21 16/02/2021  

Tuần 7 năm 2021
Từ ngày 15/02/2021 đến ngày 21/02/2021

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(15/02/2021)

+ Tổ Sử, Địa-GDCD trực tết theo kế hoạch

+ Tổ Sử, Địa-GDCD trực tết theo kế hoạch

Thứ Ba
(16/02/2021)

+ Tổ Tiếng Anh, Pháp-Nhật trực tết theo kế hoạch

+ Tổ Tiếng Anh, Pháp-Nhật trực tết theo kế hoạch

Thứ Tư
(17/02/2021)

+ Dạy và học theo TKB

+ Dạy và học theo TKB

Thứ Năm
(18/02/2021)

+ Dạy và học theo TKB

+ Dạy và học theo TKB

Thứ Sáu
(19/02/2021)

+ Dạy và học theo TKB

+ Dạy và học theo TKB

+ 15 giờ 00: Họp trực báo lãnh đạo tại phòng khách.

Thứ Bảy
(20/02/2021)

+ Dạy và học theo TKB

+ Dạy và học theo TKB

Chủ Nhật
(21/02/2021)