Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 22 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 00:37 13/09/2020  

Tuần 38 năm 2020
Từ ngày 14/09/2020 đến ngày 20/09/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(14/09/2020)

+ Tiết 1: Các lớp chào cờ, sinh hoạt tại lớp

+ Dạy và học theo TKB (Không chia nhóm)

Thứ Ba
(15/09/2020)

+ Dạy và học theo TKB (Không chia nhóm)

+ Khối 11: Chuyển sang học buổi chiều;

                   Các tiết học thể dục, quốc phòng buổi chiều chuyển sang học tiết 1, 2 buổi sáng.

+ Lớp 10 Nhật chuyển sang học phòng 50.

+ Dạy và học theo TKB (Không chia nhóm)

+ Khối 11:  Học theo TKB sáng thứ ba ( sơ đồ phòng học gửi ở file đính kèm)

                 Nghỉ học bồi dưỡng; nghỉ học ngoại ngữ 2.

+ Khối 10:  Nghỉ học bồi dưỡng; nghỉ học ngoại ngữ 2;

                    Thể dục, quốc phòng học bình thường theo TKB.

Thứ Tư
(16/09/2020)

+ Dạy và học theo TKB (Không chia nhóm)

Thứ Năm
(17/09/2020)

+ Dạy và học theo TKB (Không chia nhóm)

+15 giờ: Họp hội đồng giáo dục tại hội trường.

Thứ Sáu
(18/09/2020)

+ Dạy và học theo TKB (Không chia nhóm)

+ Tập huấn chuyên môn trường THPT về xây dựng KHGD môn học/ hoạt động giáo dục 

+ Dạy và học theo TKB (Không chia nhóm)

+ 15 giờ 30: Họp trực báo lãnh đạo tại phòng khách.

Thứ Bảy
(19/09/2020)

+ Dạy và học theo TKB (Không chia nhóm)

+ Tập huấn chuyên môn trường THPT về xây dựng KHGD môn học/ hoạt động giáo dục (Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự theo file đính kèm)

+14 giờ 30: Lớp 11 kiểm tra chất lượng đầu năm.

Chủ Nhật
(20/09/2020)