Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 21 tháng 08 năm 2017

 » Lịch công tác

Năm 2017

Cập nhật lúc : 04:13 21/08/2017  

Tuần 34 năm 2017
Từ ngày 21/08/2017 đến ngày 27/08/2017

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(21/08/2017)
+ Chào cờ. Giới thiệu giáo viên mới về trường. + Tiết 2: Họp TTCM tại phòng khách. + 14 giờ 00’: Thi xếp lại lớp: Toán, Lý, Hóa, Anh (Tổ chuyên môn có môn thi phụ trách).
Thứ Ba
(22/08/2017)
+ Tập huấn Cổng giáo dục trực tuyến Viettel Study (theo KH của Sở)
Thứ Tư
(23/08/2017)
Thứ Năm
(24/08/2017)
+ 14 giờ 30’: Họp HĐGD tại Hội trường.
Thứ Sáu
(25/08/2017)
+ 08 giờ 30’: Đoàn CBQLGD các tỉnh của nước CHDCND Lào sang thăm Trường. + 15 giờ 00’: Họp trực báo lãnh đạo tại phòng khách.
Thứ Bảy
(26/08/2017)
Chủ Nhật
(27/08/2017)