Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 27 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 06:16 20/01/2020  

Tuần 4 năm 2020
Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 26/01/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(20/01/2020)

+ 7 giờ 00: Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn HSG Quốc gia năm học 2019-2020

+ 7 giờ 45: Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020; Xổ số vui xuân Canh Tý 2020

Thứ Ba
(21/01/2020)

+ 7 giờ: Các lớp lao động vệ sinh theo kế hoạch

Thứ Tư
(22/01/2020)

+ Tổ Toán trực tết theo kế hoạch

+ Tổ Toán trực tết theo kế hoạch

Thứ Năm
(23/01/2020)

+ Tổ Sử, Địa-GDCD trực tết theo kế hoạch

+ Tổ Sử, Địa-GDCD trực tết theo kế hoạch

Thứ Sáu
(24/01/2020)

+ Tổ Văn phòng trực tết theo kế hoạch

+ Tổ Văn phòng trực tết theo kế hoạch

Thứ Bảy
(25/01/2020)

+ Tổ TD-GDQP, tổ Tin trực tết theo kế hoạch

+ Tổ TD-GDQP, tổ Tin trực tết theo kế hoạch

Chủ Nhật
(26/01/2020)

+ Tổ Tiếng Anh, Pháp-Nhật trực tết theo kế hoạch

+ Tổ Tiếng Anh, Pháp-Nhật trực tết theo kế hoạch