Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 07 tháng 06 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán

Kế hoạch tuần học thứ 52 ( Tuần 35 năm 2016, từ 29/08/2016 đến 04/09/2016 )

 • Kế hoạch tuần học thứ 25
  (tuần 6 năm 2014, từ 03/02/2014 đến 09/02/2014)
  Dạy và học bình thường từ ngày 6/2/2014 Ổn định dạy và học sau tết

 • Kế hoạch tuần học thứ 23
  (tuần 4 năm 2014, từ 20/01/2014 đến 26/01/2014)
  +Bắt đầu hk2:Thời khóa Biểu mới) +Sơ kết HK1 Chấm thi thử Đại Học.

 • Kế hoạch tuần học thứ 10
  (tuần 43 năm 2013, từ 21/10/2013 đến 27/10/2013)
  +Tiếp tục bồi dưỡng HSG thi quốc gia +Tiếp tục bồi dưỡng MTCT lớp ...