Dạy tức là học hai lần''

Ngày 20 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 02:42 01/11/2012  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 45 năm 2012, từ 05/11/2012 đến 11/11/2012 )
Phân công phòng học chính khóa năm học 2012 - 2013

 SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC – HUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

PHÂN CÔNG PHÒNG TẬP TRUNG ĐẦU NĂM HỌC

VÀ PHÒNG HỌC CHÍNH KHÓA – HỌC KỲ I ( 2012- 2013)

 

PHÒNG

KHỐI SÁNG

KHỐI CHIỀU

GHI CHÚ

1

12/1

10 TOÁN1

 

2

12/2

10 TOÁN2

 

3

12/3

10 LÝ1

 

4

12 TOÁN

10 LÝ2

 

5

12 LÝ

10 HÓA1

 

6

12 TOÁN LÝ

10 HÓA2

 

7

12 HÓA

10 SINH

 

8

12 SINH

10 TIN

 

9

12 HÓA SINH

10 VĂN

 

10

12 TIN

10  SỬ

 

11

12 VĂN

10 ĐỊA

 

12

12  SỬ ĐỊA

10 ANH1

 

13

12 ANH

10 ANH2

 

14

12 ANH PHÁP

10 ANH PHÁP

 

15

11/1

 

 

20

11/2

 

 

21

11 TOÁN1

 

 

22

11 TOÁN2

 

 

23

11 LÝ1

 

 

38

11 LÝ2

 

 

39

11 HÓA

 

 

40

11 SINH

 

 

41

11 TIN

 

 

42

11 VĂN

 

 

43

11 SỬ PHÁP

 

 

24

11 ĐỊA

 

 

25

11 ANH1

 

 

26

11 ANH2

 

 

                                                            Huế, ngày 15 tháng 8 năm 2012.

                                                                        P. HIỆU TRƯỞNG