Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 25 tháng 05 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Phó Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 02:39 01/11/2012  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 44 năm 2012, từ 29/10/2012 đến 04/11/2012 )
Phân công LĐVS , Học kỳ I ( 2012 - 2013)

Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế

          Ban Lao động - Hướng nghiệp

 

PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG VỆ SINH

 HỌC KỲ I -  NĂM HỌC 2012 – 2013

 

TT

Lớp

Vị trí

Công việc

1

11/1

4b

Quét lá, rác, cắt cỏ, đỏ rác

2

11/2

15+ sân I + sân II

Quét , nhặt rác, cắt cỏ, đổ rác

3

11 TOÁN1

4a

Quét lá, rác, cắt cỏ, đỏ rác

4

11 TOÁN2

21

Cắt cỏ, nhặt cỏ, rác, đỏ rác

5

11 LÝ1

17 + 18

Cắt cỏ, nhặt cỏ, rác, đỏ rác

6

11 LÝ2

16

Cắt cỏ, hốt cỏ - rác, đổ thùng rác

7

11 HÓA

Nhà chơi

Quét mạng nhện trần nhà, cầu thang

8

11 SINH

22

Cắt cỏ, hốt cỏ - rác, đổ thùng rác

9

11 TIN

Cỏ phía sau PTN đến Nhà xe kề Căntin

Cắt cỏ, hốt cỏ - rác, đổ thùng rác

10

11 VĂN

Cỏ phía trước P24 – P30

Cắt cỏ, hốt cỏ - rác, đổ thùng rác

11

11 S/PHÁP

Cỏ phía sau P1 – P7

Cắt cỏ, hốt cỏ - rác, đổ thùng rác

12

11 ĐỊA

20

Cắt cỏ, hốt cỏ - rác, đổ thùng rác

13

11 ANH1

Hội trường

Quét mạng nhện, lau chùi ghế

14

11 ANH2

Bên ngoài trường

Cạo , gỡ các tờ quảng cáo dán trên tường, cổng, cột điện

15

10 TOÁN1

1+2

Nhổ, cắt cỏ, quét, hốt và đổ rác.

16

10 TOÁN2

5b + 7

Cắt cỏ, quét, hốt và đổ thùng rác.

17

10 LÝ1

10a + 10b

Cắt cỏ, quét lá, hốt và đổ thùng rác

18

10 LÝ2

11a + 11b

Cắt cỏ, quét lá, hốt và đổ thùng rác

19

10 HÓA1

12a + 12b

Cắt cỏ, hốt cỏ - rác, đổ  rác

20

10 HÓA2

5a + 6

Cắt cỏ, quét, hốt và đổ thùng rác.

21

10 SINH

19+ Sân nội trú

Quét rác, cắt cỏ, hốt rác, đổ thùng rác

22

10 TIN

13 + 14

Quét, hốt rác, cắt cỏ, dọn rác

23

10 VĂN

Thư viện

 

24

10  SỬ

Phòng truyền thống

 

25

10 ĐỊA

9a + 9b

Cắt cỏ, quét rác, hốt và đổ thùng rác

26

10 ANH1

Các bồn hoa trước dãy phòng P24 – P30

Cắt , tỉa, nhặt rác trong các bồn hoa, đổ các thùng rác.

27

10 ANH2

Các bồn hoa trước dãy phòng P31 – P37

Cắt , tỉa, nhặt rác trong các bồn hoa, đổ các thùng rác.

28

10 A/PHÁP

3

Cắt cỏ, quét rác, hốt và đổ thùng rác

         

 

 Lưu ý:

      +  Các lớp trực ban hàng buổi cử 5 - 7 học sinh ( trong đó 2 em trực tại Phòng Giám thị và 2 em trực tại Thư viện, số em còn lại trực LĐVS khi cần).

      + Các lớp trang trí và tự chăm sóc cây trong phòng học, ngoài hành lang của lớp mình học hoặc tại các phòng học được phân công. Ban thi đua sẽ đi kiểm tra hàng ngày và đánh giá điểm thi đua hàng tuần.

      + Các khu vực trong khuôn viên trường phân công cho các lớp 10, 11 chịu trách nhiệm LĐVS(không nhất thiết phải LĐVS hàng tuần – coi như công trình của lớp trong suốt năm học).

 

 

 

                                                                   Huế , ngày 5/9/2012

                                                                   Trưởng ban lao động

                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG