Thứ Hai, 11/12/2017

Buổi sáng

+ Chào cờ

+ Tiết 2: Họp TTCM tại phòng khách.

+ Kiểm tra học kì I các môn Tin, Công nghệ, Thể Dục, Giáo dục Quốc phòng, Ngoại ngữ 2 theo kế hoạch

Buổi chiều

+ Học bình thường.

 

Thứ Ba, 12/12/2017

Buổi sáng

+ Tiết 5: Ngoại khóa về HIV/ADIS cho học sinh khối 10 tại hội trường

Buổi chiều

+ Học bình thường.

 

Thứ Tư, 13/12/2017

Buổi sáng

+ 8 giờ 00: Thầy Tuấn – Hiệu trưởng và cô Thu Ân  - Hiệu phó dự họp tại Thành Ủy

 

Buổi chiều

+ 14 giờ 00: Khám sức khỏe cho học sinh khối 10 theo kế hoạch

 

Thứ Năm, 14/12/2017

Buổi sáng

+ Học bình thường.

 

Buổi chiều

+ 14 giờ 30’: Họp Đảng ủy tại phòng khách

Thứ Sáu, 15/12/2017

Buổi sáng

+ Tiết 5: Sinh hoạt hướng nghiệp (tư vấn về học bổng của Đại học Fulbright Việt Nam) tại hội trường (Thành phần: Thầy Thọ, Giáo viên tổ Tiếng Anh thuộc ban đối ngoại và học sinh khối 12)

Buổi chiều

+ 15 giờ 00’: Họp trực báo lãnh đạo tại Phòng khách

+ 15 giờ 30 – 17 giờ 00: Vòng sơ khảo thi hùng biện tiếng Anh do CLB tiếng Anh tổ chức tại phòng 23.

+ Khám sức khỏe cho học sinh khối 10 theo kế hoạch

Thứ Bảy, 16/12/2017

Buổi sáng

+ Học bình thường.

 

Buổi chiều

+ Học bình thường.