Thứ Hai, 22/04/2019

Buổi sáng

+ Chào cờ

+ Học sinh Khối 11 thi lý thuyết nghề tại trường THPT Hai Bà Trưng

Buổi chiều

+ Dạy và học theo TKB.

Thứ Ba, 23/04/2019

Buổi sáng

+ Dạy và học theo TKB.

Buổi chiều

+ Dạy và học theo TKB

+ 13 giờ 00: HS các lớp 11L1; 11L2; 11H1; 11H2; 11Sinh; 11SĐ; 11A1; 11A2; 11Ph; 11 Nhật thi thực hành nghề phổ thông tại trường THPT Hai Bà Trưng

Thứ Tư, 24/04/2019

Buổi sáng

+ Dạyhọctheo TKB

+ Từ 6 giờ 45 đến 9 giờ 00: HS cáclớp 11T1; 11T2; 11 Văn; 11Tin thithựchànhnghềphổthôngtạitrường THPT Hai Trưng

Buổi chiều

+ Dạy và học theo TKB

Thứ Năm, 25/04/2019

Buổi sáng

+ Khối 12 kiểm tra HK2 môn Ngữ Văn, Ngoại ngữ 1 (GV coi thi tập trung tại Hội trường lúc 7 giờ).

+ Khối 10 và 11 học theo TKB.

Buổi chiều

+ 14 giờ 30: Họp tổ chuyên môn

+ 15 giờ 30: Họp chi bộ

+ 16 giờ 30: Họp đảng ủy

Thứ Sáu, 26/04/2019

Buổi sáng

+ Khối 12 kiểm tra HK2 môn Vật Lý; Hóa Học; Sinh Học (GV coi thi tập trung tại Hội trường lúc 7 giờ).

+ Khối 10 và 11 học theo TKB.

Buổi chiều

+ 15 giờ 00: Họp trực báo lãnh đạo tại phòng khách.

+ 15 giờ 30: Học sinh khối 11 nghe nói chuyện về du học Pháp tại Hội trường.

Thứ Bảy, 27/04/2019

Buổi sáng

+ Khối 12 kiểm tra HK2 môn Lịch Sử; Địa Lý; GDCD (GV coi thi tập trung tại Hội trường lúc 7 giờ).

+ Khối 10 và 11 học theo TKB.

Buổi chiều

+ Khối 12 kiểm tra HK2 môn Toán (GV coi thi tập trung tại Hội trường lúc 14 giờ 30).