Thứ Hai, 21/08/2017

Buổi sáng

+ Chào cờ. Giới thiệu giáo viên mới về trường.
+ Tiết 2: Họp TTCM tại phòng khách.

Buổi chiều

+ 14 giờ 00’: Thi xếp lại lớp: Toán, Lý, Hóa, Anh (Tổ chuyên môn có môn thi phụ trách).
Thứ Ba, 22/08/2017

Buổi sáng

+ Tập huấn Cổng giáo dục trực tuyến Viettel Study (theo KH của Sở)
Thứ Năm, 24/08/2017

Buổi chiều

+ 14 giờ 30’: Họp HĐGD tại Hội trường.
Thứ Sáu, 25/08/2017

Buổi sáng

+ 08 giờ 30’: Đoàn CBQLGD các tỉnh của nước CHDCND Lào sang thăm Trường.

Buổi chiều

+ 15 giờ 00’: Họp trực báo lãnh đạo tại phòng khách.