Thứ Hai, 21/05/2018

Buổi sáng

+ Chào cờ

+ Tiết 2: Họp tổ trưởng

Buổi chiều

+14 giờ: Vòng sơ loại và bán kết cuộc thi tranh biện Trường Teen do VTV7 tổ chức

+ 14 giờ 30: Họp bộ phận phát thưởng tại phòng khách (TP: Cô Thu Ân-P.Hiệu trưởng, Chi đoàn giáo viên)

Thứ Ba, 22/05/2018

Buổi sáng

+ 6 giờ 30: Sở GD&ĐT tổ chức giải bơi HS Tiểu học và THCS tại bể bơi Quốc Học (TP: Cô Hảo Tâm-P.Hiệu trưởng; CBNV theo quyết định; 14 HS khối 11)

+ Dạy và học theo TKB

Buổi chiều

+14 giờ: Vòng chung kết cuộc thi tranh biện Trường Teen do VTV7 tổ chức (HS khối 10 và 11 tham dự cổ vũ)

+14 giờ 30: Họp giáo viên đăng kí xét thăng hạng tại phòng 45 dãy B

Thứ Tư, 23/05/2018

Buổi sáng

+ 7 giờ 30: Tổng kết tổ

Buổi chiều

+ 14 giờ 30: Các lớp khối 10 và 11 lao động vệ sinh và tổng kết lớp

Thứ Năm, 24/05/2018

Buổi sáng

+ 7 giờ 30: Lễ tổng kết và phát thưởng năm học 2017-2018 tại Hội trường (TP: Toàn thể CB GV-NV và HS có trong danh sách phát thưởng và trao học bổng)

Thứ Sáu, 25/05/2018

Buổi sáng

+ 7 giờ 30: Họp Hội đồng thi đua tại Phòng khách (TP: BGH, CTCĐ, BTĐT, TTCM, TTHC, TKHĐ, TB thanh tra, Khối trưởng chủ nhiệm lớp 10, 11 và 12)

Buổi chiều

+ 15 giờ: Lễ ra trường cho học sinh khối 12 (TP: Toàn thể CB GV tham dự)

Thứ Bảy, 26/05/2018

Buổi sáng

+ 7 giờ 30: Tổng kết Hội đồng giáo dục tại Hội trường