Thứ Hai, 19/03/2018

Buổi sáng

+ Chào cờ

+ Tiết 2: Họp tổ trưởng

Buổi chiều

+ 14 giờ: Thi học bổng Đại học Sogang – Hàn Quốc

Thứ Ba, 20/03/2018

Buổi sáng

+ Tiết 5: Khối 11 học NGLL tại Hội trường (Các lớp: 11To1, 11To2, 11L1, 11L2, 11H1, 11H2, 11Ti)

Buổi chiều

+ Dạy và học theo TKB

Thứ Tư, 21/03/2018

Buổi sáng

+ 8 giờ: Hiệu trưởng và Văn thư tập huấn chứng thư số (chữ kí số) tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông – Sở Thông tin và Truyền thông, 36 Phạm Văn Đồng, TP Huế.

+ Tiết 5: Khối 12 học NGLL tại Hội trường (Các lớp: 12T1; 12L; 12H2; 12Tin; 12V; 12 Sử; 12A1)

Buổi chiều

+ Dạy và học theo TKB

Thứ Năm, 22/03/2018

Buổi sáng

+ 7 giờ 30: Chung kết hội thi Hùng biện tiếng Anh dành cho HS THPT tại Hội trường (Thời gian: cả ngày)

Buổi chiều

+ 14 giờ: Họp tổ chuyên môn.

+ 15 giờ 30: Họp trực báo lãnh đạo tại phòng khách.

Thứ Sáu, 23/03/2018

Buổi sáng

+ Hội trại 26/3

Buổi chiều

+ Hội trại 26/3

Thứ Bảy, 24/03/2018

Buổi sáng

+ Hội trại 26/3