Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 20 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Các tổ chuyên môn

Các tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 08:59 13/10/2012  

Tổ Tin

 

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ

TT Họ và tên Ngày sinh ĐT Địa chỉ
1 Nguyễn Văn Thanh 23/3/1967 535022
0903996848
123 Ông Ích Khiêm
2 Ngô Minh Tùng 1/2/1960 832509 156/4 Bùi Thị Xuân
3 Lê Thị Tuyết Vân 24/11/1959 529677
0914479997
3/20/1 Vạn Xuân
4 Trần Thị Quế Vy 11/11/1982 0983562040 10B/65 Đặng Huy Trứ
5 Trương Thị Hạnh 1/2/1983 0973718302 40/16 Đoàn Hữu Trưng
6 Trần Tuấn Đức 1/10/1976 515351
0914125718
88 Tôn Thất Thiệp
7 Hồ Thị Thanh 11/4/1981 218859
0905511118
5/5 Kiệt 393 B.T. Xuân
8 Nguyễn Thị Ngọc Hà 12/5/1991 0973873423 Hương Toàn, Hương Trà

 

 

Số lượt xem : 1

Các tin khác