Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 12 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Các tổ chuyên môn

Các tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 09:03 13/10/2012  

Tổ TD-QPDANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ

TT Họ và tên Ngày sinh ĐT Địa chỉ
1 Lê Công Chính 1/1/1963 0985346420 33K35 Lê H. Phong
2 Lê  Đình Dũng 3/2/1974 0983802253 42 Trần Huy Liệu
3 Ng. Thị Thuý Hương 19/10/1960 01692360675 KQH Trường Bia
4 Dương Bá Lân 16/7/1970 0913427173 23/20 La Sơn Phu Tử
5 Nguyễn Văn Lộc 30/1/1963 0914079009 6/16 Đoàn Hữu Trưng
6 Đặng Ngọc Phú 12/2/1963 0903578379 26/57 Hai Bà Trưng
7 Nguyễn Duy Thông 10/12/1963 0914156274 36B Bùi Thị Xuân

Số lượt xem : 1

Các tin khác