Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 16 tháng 02 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Các tổ chuyên môn

Các tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 09:03 13/10/2012  

Tổ TD-QPDANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ

TT Họ và tên Ngày sinh ĐT Địa chỉ
1 Lê Công Chính 1/1/1963 0985346420 33K35 Lê H. Phong
2 Lê  Đình Dũng 3/2/1974 0983802253 42 Trần Huy Liệu
3 Ng. Thị Thuý Hương 19/10/1960 01692360675 KQH Trường Bia
4 Dương Bá Lân 16/7/1970 0913427173 23/20 La Sơn Phu Tử
5 Nguyễn Văn Lộc 30/1/1963 0914079009 6/16 Đoàn Hữu Trưng
6 Đặng Ngọc Phú 12/2/1963 0903578379 26/57 Hai Bà Trưng
7 Nguyễn Duy Thông 10/12/1963 0914156274 36B Bùi Thị Xuân

Số lượt xem : 1

Các tin khác