Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 24 tháng 09 năm 2017

 » Thông tin đơn vị » Các tổ chuyên môn

Các tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 09:03 13/10/2012  

Tổ TD-QPDANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ

TT Họ và tên Ngày sinh ĐT Địa chỉ
1 Lê Công Chính 1/1/1963 0985346420 33K35 Lê H. Phong
2 Lê  Đình Dũng 3/2/1974 0983802253 42 Trần Huy Liệu
3 Ng. Thị Thuý Hương 19/10/1960 01692360675 KQH Trường Bia
4 Dương Bá Lân 16/7/1970 0913427173 23/20 La Sơn Phu Tử
5 Nguyễn Văn Lộc 30/1/1963 0914079009 6/16 Đoàn Hữu Trưng
6 Đặng Ngọc Phú 12/2/1963 0903578379 26/57 Hai Bà Trưng
7 Nguyễn Duy Thông 10/12/1963 0914156274 36B Bùi Thị Xuân