Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 24 tháng 09 năm 2017

 » Thông tin đơn vị » Các tổ chuyên môn

Các tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 09:00 13/10/2012  

Tổ Sinh

 


DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ

TT Họ và tên Ngày sinh ĐT Địa chỉ
1 Thái Thị Tuyết Lan 26/1/1958 0905303626 211 Bùi Thị Xuân
2 Nguyễn Trần Sa Giang 2/5/1979 0905561116 23/20 La Sơn Phu Tử
3 Lê Thị Hà 8/7/1976 0906566606 P. 404 Tập thể B.T. Xuân
4 Nguyễn Thị Diệu Hạnh 6/7/1974 0905666370 13/142 Trần Quốc Toản
5 Trương Thị Như Hạnh 3/7/1964 0914472521 280/16 Phan Bội Châu
6 Hoàng Thị Hoà 20/11/1978 0935569055 161/42 Ng. Kh Chiêm
7 Lý Hải Đường 13/11/1987 01689201461 1/16 Kiệt 22 Ưng Bình
8 Đoàn Thị Nhạn 1/9/1960 0916977604 Dạ Lê, Hương Thuỷ
9 Trần Thị Thanh Thuỷ 28/9/1958 0985975585 32/85 Nguyễn Huệ
10 Võ Quang Huy 27/10/1980 0917857383 P.41A Tập thể Đống Đa
11 Nguyễn Thị Kim Thuý 10/10/1967 0914194499 8/8/113 Trần Phú