Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 12 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Các tổ chuyên môn

Các tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 09:02 13/10/2012  

Tổ Ngoại Ngữ

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔTT Họ và tên Ngày sinh ĐT Địa chỉ
1 Nguyễn Phú Thọ (TTCM)
15/6/1971 914042420 104/7 Phạm Thị Liên
2 Đặng Ngọc Hải Anh 2/2/1976 948496740 88 Tôn Thất Thiệp
3 Nguyễn Thị Ngọc Anh 23/8/1983 989822640 14A/24 Chế Lan Viên
4 Võ Thị Thuý Anh 1/9/1964 914481261 13/14 Ng. Công Trứ
5 Tôn Nữ Phương Chi 1/1/1968 942487221 9 Tống Duy Tân
6 Đặng Thị Hồng Giang 20/12/1968   22A1 Triệu Quang Phục
7 Ngô Thị Diệu Trang 1/10/1970 948195738 46 Tôn Thất Thiệp
8 Vĩnh Bá 18/2/1951 905237564 42/2 Nguyễn Du
9 Ng. Thị Minh Hương 1/1/1965 914194444 87 Phan Văn Trường
10 Võ Tâm Lạc Hương 18/3/1978 914202747 135/26B Đ. Văn Ngữ
11 Hoàng Thị Lệ 20/9/1968 1633551768 34/12 Hải Triều
12 Nguyễn Thị Bảo Trang 24/8/1974 1693365741 22 Phan Văn Trường
13 Đinh Thị Cẩm Lai 7/4/1985 905816072 18/162 N. S. Cung
14 Ngô Thị Hồng Thắm 1988 935771344 Thuỷ Phù, Hương Thuỷ
15 Nguyễn Kiên Tường 19/9/1972 905564669 216 Phan Đăng Lưu
16 Hoàng Thị Hồng Lê 7/2/1977 914190111 125/5 Đặng Văn Ngữ
17 Lê Thị Phương Mỹ 18/1/1975 1278700746 83 Thạch Hãn
18 Lê Phương Lan 7/5/1976 943104356 Nhì Đông, Thuỷ An
19 Tôn Nữ Thu Thịnh 1968 914020656 75 Nguyễn Công Trứ

Số lượt xem : 1

Các tin khác