Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 20 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Các tổ chuyên môn

Các tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 09:02 13/10/2012  

Tổ Ngoại Ngữ

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔTT Họ và tên Ngày sinh ĐT Địa chỉ
1 Nguyễn Phú Thọ (TTCM)
15/6/1971 914042420 104/7 Phạm Thị Liên
2 Đặng Ngọc Hải Anh 2/2/1976 948496740 88 Tôn Thất Thiệp
3 Nguyễn Thị Ngọc Anh 23/8/1983 989822640 14A/24 Chế Lan Viên
4 Võ Thị Thuý Anh 1/9/1964 914481261 13/14 Ng. Công Trứ
5 Tôn Nữ Phương Chi 1/1/1968 942487221 9 Tống Duy Tân
6 Đặng Thị Hồng Giang 20/12/1968   22A1 Triệu Quang Phục
7 Ngô Thị Diệu Trang 1/10/1970 948195738 46 Tôn Thất Thiệp
8 Vĩnh Bá 18/2/1951 905237564 42/2 Nguyễn Du
9 Ng. Thị Minh Hương 1/1/1965 914194444 87 Phan Văn Trường
10 Võ Tâm Lạc Hương 18/3/1978 914202747 135/26B Đ. Văn Ngữ
11 Hoàng Thị Lệ 20/9/1968 1633551768 34/12 Hải Triều
12 Nguyễn Thị Bảo Trang 24/8/1974 1693365741 22 Phan Văn Trường
13 Đinh Thị Cẩm Lai 7/4/1985 905816072 18/162 N. S. Cung
14 Ngô Thị Hồng Thắm 1988 935771344 Thuỷ Phù, Hương Thuỷ
15 Nguyễn Kiên Tường 19/9/1972 905564669 216 Phan Đăng Lưu
16 Hoàng Thị Hồng Lê 7/2/1977 914190111 125/5 Đặng Văn Ngữ
17 Lê Thị Phương Mỹ 18/1/1975 1278700746 83 Thạch Hãn
18 Lê Phương Lan 7/5/1976 943104356 Nhì Đông, Thuỷ An
19 Tôn Nữ Thu Thịnh 1968 914020656 75 Nguyễn Công Trứ

Số lượt xem : 1

Các tin khác