Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 09 tháng 12 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Các tổ chuyên môn

Các tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 00:00 23/08/2012  

Tổ Toán

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRONG TỔ


TT Họ và tên Ngày sinh ĐT Địa chỉ
1 Lê Văn Quang (TTCM) 24/2/1953 828919
0914078277
18 Phan Chu Trinh
2 Nguyễn Hữu Tiến (TTCM) 12/9/1956 833357
0906571171
13 Tôn Đức Thắng
3 Bảo Trọng (TKHĐ) 30/1/1965 820552
0906567286
46 Nguyễn Đức Tịnh
4 Phan Thị Vân Anh 1/3/1958 529862
0983529862
10/2 La Sơn Phu Tử
5 Trần Thị Vân Anh 11/5/1957 820711
0914832621
7/9 Đội Cung
6 Trần Viết Chí 25/7/1956 826211
0914125628
11/36 Đống Đa
7 Trần Viết Cư 10/8/1953 845468
0914540556
2/113 Trần Phú
8 Nguyễn Tiến Dũng 24/1/1959 846438
0985969046
P416A- TT Đống Đa
9 Nguyễn Duy Hoan 1/7/1955 832201
0905364864
15/67 Hồ Đắc Di
10 Nguyễn Văn Hoá 7/5/1957 821452
01224207880
8/15 Đống Đa
11 Nguyễn Nhật Huy 11/8/1982 860654
0914282232
Phú Thượng, Ph. Vang
12 Nguyễn Phi Mãng 1/5/1958 539556
01684391235
5B/3 Đặng Tất
13 Lê Thị Nhàn 1988 550186
0972468894
Hương Hồ, Hương Trà
14 Nguyễn Hữu Nhân 25/10/1959 832115
0905376162
4 Kiệt 6 Hồ Đắc Di
15 Nguyễn Trung Nghĩa 16/8/1983 536992 11A/K58 Phùng Hưng
16 Phan Đình Thu Phong 10/10/1967 810727
0905810727
163/10 Ng. Lộ Trạch
17 Trình Quang 24/1/1954 513219
01687245832
129 H. Thúc Kháng
18 Nguyễn Lê Phương Thảo 9/4/1979 860654
0914033933
Phú Thượng - Phú Vang
19 Nguyễn Thị Trà 25/11/1981 884639
0983901740
42 Chế Lan Viên
20 Phạm Thư Trang 11/11/1973 846761
0946948090
6/8/113 Trần Phú
21 Võ Thị Minh Tâm 2/11/1977 2460803
01698070434
43/2 Thạch Hãn
22 Hoàng Phước Lợi 8/3/1983 3515862
0935248489
37 Mang Cá
23 Nguyễn Ngọc Vinh 12/9/1964 829337
0914019968
38/56 Ng. Công Trứ
24 Trần Nguyễn Đình Nam 24/01/1983 814202
1235053222
9 Nguyễn Khoa Chiêm

Số lượt xem : 38321