Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 15 tháng 10 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 21:10 14/06/2016  

Phó hiệu trưởng

 

Họ và tên:  NGUYỄN PHÚ THỌ
Chức vụ:  Phó hiệu trưởng
Email:

phuthoqh@gmail.com

Điện thoại:  0914042420
Địa chỉ:

104/7 Phạm Thị Liên

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Giảng dạy môn Anh văn. Theo dõi hoạt động tổ Anh văn, Pháp Nhật
- Công tác đối ngoại.

- Hướng nghiệp, Phụ trách ĐTN.

Số lượt xem : 1

Các tin khác