Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 16 tháng 02 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 21:10 14/06/2016  

Phó hiệu trưởng

Họ và tên:  
Chức vụ:  
Email:
Điện thoại:  
Địa chỉ:

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Giảng dạy môn Anh văn. Theo dõi hoạt động tổ Anh văn, Pháp Nhật
- Công tác đối ngoại.

- Hướng nghiệp, Phụ trách ĐTN.

Số lượt xem : 1

Các tin khác