Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 25 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 00:00 07/08/2012  

Hiệu trưởng

Họ và tên: Nguyễn Phú Thọ
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Email: thonp.quochochue@gmail.com
Điện thoại: 0914042420
Địa chỉ:  104/74 Phạm Thị Liên

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

- Công tác tuyển sinh, đào tạo giáo viên.

- Công tác an ninh, phòng chống lụt bão, giáo dục quốc phòng.

- Công tác quan hệ quốc tế, du học.

- Công tác nghiên cứu khoa học của học sinh.

Số lượt xem : 18735