Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 05 tháng 06 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 00:00 07/08/2012  

Hiệu trưởng

Họ và tên: Nguyễn Phú Thọ
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Email: thonp.quochochue@gmail.com
Điện thoại: 0914042420
Địa chỉ:  104/74 Phạm Thị Liên

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

- Công tác tuyển sinh, đào tạo giáo viên.

- Công tác an ninh, phòng chống lụt bão, giáo dục quốc phòng.

- Công tác quan hệ quốc tế, du học.

- Công tác nghiên cứu khoa học của học sinh.

Số lượt xem : 23320