Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 09 tháng 12 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 10:15 23/11/2020  

Phó Hiệu trưởng

Họ và tên: Võ Văn Nguyện
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Email: nguyenvv.quochochue@gmail.com
ĐT: 0978344523

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

- Dạy môn Vật Lí

- Công tác thi đua, khen thưởng, sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên

- Phụ trách các nguồn học bổng.

- Công tác nghiên cứu khoa học của học sinh.

- Chỉ đạo công tác chủ nhiệm, các hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Phụ trách công nghệ thông tin; quản lý Website

- Hỗ trợ trong công tác khảo thí.

- Chỉ đạo và kiểm tra hoạt động các tổ chuyên môn: Tin học, Thể dục - Quốc phòng; Vật Lí

 

Số lượt xem : 1950