Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 20 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đoàn thể » Hội chữ thập đỏ

Hội chữ thập đỏ

Cập nhật lúc : 08:28 19/10/2012  

Mẫu báo cáo công tác CTĐ cúa các Chi hội , học kỳ I( 2012- 2013)

HỘI CTĐ TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC

 

BÁO CÁO CÔNG TÁC CHI HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2012 – 2013.

 

CHI HỘI LỚP (TỔ):……………………………

 

  1. 1.     Công tác tổ chức:

   + Số lượng Hội viên:…………..( Trong đó: Nam:……..; Nữ:…………)

   + Số Hội viên đã được nhận thẻ:…………………………………………

  1. 2.     Công tác nhân đạo:

    + Số hội viên trong chi hội được giúp đỡ:………., số tiền:……………….; hiện vật:……………………………………………………………………………………

    + Hưởng ứng các hoạt động Nhân đạo của Hội CTĐ cơ sở:

Số tiền:…………………………………

Hiện vật:………………………………………………………

+ Các hoạt động Nhân đạo ngoài trường do Chi hội tự tổ chức:

 

 

 

 

 

  1. 3.     Các hoạt động khác: (Ví dụ: Tham gia vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng bệnh , phòng chống tệ nạn…)

 

 

 

 

 

 

  1. 4.     Đề nghị khen thưởng:

+ Cá nhân:

+ Tập thể:

+ Tự xếp loại : Chi hội đạt loại……………..

 

 

      Ghi chú: Nộp lại bản báo cáo này cho Hội CTĐ cơ sở trước ngày 21/01/2011.

 

 

                                                                                             Huế , ngày     /    /2013

      GVCN( Tổ trưởng) ký tên                                          Chi hội trưởng ký tên

  

 

 

 

Số lượt xem : 1

Các tin khác