Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 23 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đoàn thể » Hội chữ thập đỏ

Hội chữ thập đỏ

Cập nhật lúc : 08:34 19/10/2012  

Kế hoạch công tác Hội CTĐ tháng 9,10/2012

      HỘI CTĐ  THÀNH PHỐ HUẾ           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI CTĐ TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                          -----------------                             -------------------------------

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HỘI CTĐ CƠ SỞ QUỐC HỌC

( THÁNG 9 + 10/2012)

  1. A.   CÔNG TÁC TỔ CHỨC:
    1. 1.     Các chi hội CTĐ các lớp:

 + Động viên 100% học sinh là hội viên và lập danh sách hội viên.

              + GVCN cử BCH phân hội và Hội cơ sở ra quyết đinh công nhận BCH phân hội các lớp.

              + Tuyên truyền về Hội CTĐ thông qua Điều lệ Hội và Luật Hội CTĐ ( GVCN thực hiện thông qua buổi tập trung lớp đầu năm học)

              + Tập huấn công tác Hội cho Chi hội trưởng

              + Phát sổ công tác cho các Chi hội.

  1. 2.     Hội cơ sở:

              + Củng cố BCH Hội ( bổ sung 3 Ủy viên BCH là thành viên K10 thay thế cho 3 thành viên của K12 vừa ra trường).

              + Kiện toàn Đội TNXK và ổn định đi vào hoạt động.

    B. CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG VÀ HUY ĐỘNG QUỸ HOẠT ĐỘNG:

            1. Hội phí:

               + Thu hội phí của Hội viên( cả CBGV và học sinh) là 12.000đ/ người/năm; dứt điểm trong tháng 9/2012.

            2. Ủng hộ quỹ xây dựng công trình nhân đạo ( theo công văn số 72 của Hội CTĐ Thành phố):

                + Thu tối thiểu trong hội viên học sinh : 2.000đ/hội viên/ năm.

                + Thu tối thiểu trong CBGV: 20.000đ/ hội viên / năm.

        Quỹ ủng hộ xây dựng công trình nhân đạo cùng thu một lần với hội phí và dứt điểm trong tháng 9/2012.

             3. Quỹ hoạt động:

                + Vận động phụ huynh trong cuộc họp CMHS đầu năm của các lớp; kính nhờ GVCN đọc thư kêu gọi của Hội cơ sở.

                + Vận động quyên góp thông qua ngày hội “ Tấm lòng vàng” , mỗi Học kỳ một đến hai lần.

                + Vận động các tấm lòng hảo tâm trong CBGV, học sinh, các cá nhân , đoàn thể, các hội viên tán trợ… để tăng nguồn quỹ hoạt động.                                                          

 

                                                                                Huế, ngày 5/9/2012

                                                                                    T/M BCH HỘI CƠ SỞ

                                                                                            CHỦ TỊCH

 

 

Số lượt xem : 1

Các tin khác