Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 24 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đoàn thể » Đoàn Thanh niên

Đoàn Thanh niên

Cập nhật lúc : 22:01 08/10/2016  

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NHIỆM KÌ 2016 - 2017

Sáng ngày 08/10/2016, 42 chi đoàn trực thuộc Đoàn trường THPT Chuyên Quốc Học đã tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kì 2016 - 2017 nhằm tổng kết, đánh giá công tác Đoàn nhiệm kì 2015-2016, đề ra phương hướng hoạt động Đoàn nhiệm kì mới và bầu ra Ban chấp hành nhiệm kì 2016-2017 để lãnh đạo, tổ chức phong trào Đoàn của Chi đoàn ngày càng đạt hiệu quả cao.

          Sáng ngày 08/10/2016, 42 chi đoàn trực thuộc Đoàn trường THPT Chuyên Quốc Học đã tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kì 2016 - 2017 nhằm tổng kết, đánh giá công tác Đoàn nhiệm kì 2015-2016, đề ra phương hướng hoạt động Đoàn nhiệm kì mới và bầu ra Ban chấp hành nhiệm kì 2016-2017 để lãnh đạo, tổ chức phong trào Đoàn của Chi đoàn ngày càng đạt hiệu quả cao.

          Đại hội các Chi đoàn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tăng cường công tác bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên gắn với các cuộc vận động lớn: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; Thực hiện chương trình rèn luyện Đoàn viên trong thời kỳ mới năm 2016 và xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh.

Đại hội Chi đoàn 11 Hóa 2

 

         Các báo cáo tại Đại hội cho biết: hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên trong năm học 2015-2016 đã đạt được nhiều kết quả đáng khen ngợi, được các cấp đánh giá cao. Đại hội Chi đoàn năm 2016-2017 có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá hoạt động của Chi đoàn trong năm học qua, xây dựng mục tiêu, phương hướng và đưa ra giải pháp thực hiện trong năm học mới; Tiếp tục kiện toàn bầu ra BCH chi đoàn có đầy đủ phẩm chất, năng lực để lãnh đạo, điều hành hoạt động của chi đoàn phát triển. 

Đại hội Chi đoàn 12 Sử

        Việc tổ chức Đại hội các Chi đoàn là sự kiện chính trị quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, giáo dục đạo đức, lối sống, cổ vũ thanh niên không ngừng học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
          Sau Đại hội, nhiệm kỳ mới của BCH Chi đoàn chính thức bắt đầu, hứa hẹn những thời cơ mới, thuận lợi mới. Cùng với tinh thần đoàn kết, phấn đấu không ngừng, chắc chắn tuổi trẻ toàn Trường sẽ lập được những thành tích xuất sắc, chào mừng sự kiện trọng đại 120 năm ngày thành lập trường Quốc Học Huế thân yêu.

Số lượt xem : 512