Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 18 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đoàn thể » Đoàn Thanh niên

Đoàn Thanh niên

ĐOÀN VIÊN CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN THAM GIA HOẠT ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN
Thực hiện truyền thống tốt đẹp "Tương thân tương ái" của dân tộc Việt Nam, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, sáng ...

  • Thông báo số 1
    THÔNG BÁO (V/v tổ chức hội thi văn nghệ đơn ca dành cho học sinh khối ...

Trang 3/5
1 2 3 4 5