Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 23 tháng 02 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đoàn thể » Công Đoàn

Công Đoàn

TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC – HUẾ THAM GIA LIÊN HOAN “GIỌNG CA TRỮ TÌNH – BOLERO GIÁO VIÊN” LẦN THỨ NHẤT, NĂM HỌC 2017 - 2018.
Thực hiện công văn số 125/KH-SGD&ĐT-CĐGD ngày 05 tháng 10 năm 2017 về việc tổ chức Liên hoan “Giọng ca trữ tình - Bolero giáo viên tỉnh Thừa ...

  • CHÀO NĂM MỚI 2017
    Hòa cùng với không khí khắp nơi trên đất nước và trên thế giới đón chào ...

Trang 1/2
1 2