Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 27 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đoàn thể » Công Đoàn

Công Đoàn

CÔNG ĐOÀN VÀ CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN TỔ CHỨC DÃ NGOẠI TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2016-2017
trong 2 ngày 13 và 14 tháng 6 năm 2017, Công đoàn và chi đoàn giáo viên trường THPT Chuyên Quốc Học đã tổ chức buổi dã ngoại tại bãi biển Tân ...

  • CHÀO NĂM MỚI 2017
    Hòa cùng với không khí khắp nơi trên đất nước và trên thế giới đón chào ...

Trang 1/2
1 2