Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 23 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đoàn thể » Công Đoàn

Công Đoàn

CÔNG ĐOÀN VÀ CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN TỔ CHỨC DÃ NGOẠI TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2016-2017
trong 2 ngày 13 và 14 tháng 6 năm 2017, Công đoàn và chi đoàn giáo viên trường THPT Chuyên Quốc Học đã tổ chức buổi dã ngoại tại bãi biển Tân ...

  • CHÀO NĂM MỚI 2017
    Hòa cùng với không khí khắp nơi trên đất nước và trên thế giới đón chào ...

Trang 1/2
1 2