Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 20 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đoàn thể » Công Đoàn

Công Đoàn

TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC – HUẾ THAM GIA LIÊN HOAN “GIỌNG CA TRỮ TÌNH – BOLERO GIÁO VIÊN” LẦN THỨ NHẤT, NĂM HỌC 2017 - 2018.
Thực hiện công văn số 125/KH-SGD&ĐT-CĐGD ngày 05 tháng 10 năm 2017 về việc tổ chức Liên hoan “Giọng ca trữ tình - Bolero giáo viên tỉnh Thừa ...

  • CHÀO NĂM MỚI 2017
    Hòa cùng với không khí khắp nơi trên đất nước và trên thế giới đón chào ...

Trang 1/2
1 2