Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 09 tháng 12 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đoàn thể

Đoàn thể

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN NHIỆM KÌ 2021 – 2021
Chiều ngày 28 tháng 10 năm 2021, Chi Đoàn giáo viên trường THPT Chuyên Quốc Học đã tổ chức thành công đại hội Chi đoàn giáo viên nhằm tổng ...