Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 12 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Công tác thi đua khen thưởng

Công tác thi đua khen thưởng

Cập nhật lúc : 21:37 03/05/2018  

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng danh hiệu thi đua các cấp

Tải file 1  

Số lượt xem : 272

Các tin khác