Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 16 tháng 02 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Công tác thi đua khen thưởng

Công tác thi đua khen thưởng

Cập nhật lúc : 21:37 03/05/2018  

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng danh hiệu thi đua các cấp

Tải file 1  

Số lượt xem : 294

Các tin khác