Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 24 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » clip các bài dạy học trên màn hình

clip các bài dạy học trên màn hình

Cập nhật lúc : 16:44 18/03/2020  

Lịch sử 12-Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu cống đế quôc Mĩ xâm lược...

Số lượt xem : 71

Các tin khác