Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 19 tháng 11 năm 2017

 » 120 năm Quốc Học

120 năm Quốc Học

Cập nhật lúc : 15:29 07/09/2016  

DANH SÁCH CƠ QUAN, TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỘ QUỸ KHUYẾN TÀI VÀ LỄ HỘI KỶ NIỆM 120 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG QUỐC HỌC HUẾ (23/10/1986-23/10/2016)

 

SỔ QŨY KHUYẾN TÀI TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC HUẾ NĂM 2014, 2015
 
Ngày
tháng
SỐ PHIẾU DIỄN GIẢI SỐ TIỀN
THU CHI THU CHI TỒN QUỸ
22/12/2014 49   Tập thể lớp 12Đ niên khóa (1986-1989) 5,000,000    
04/05/2015 50   Tập thể lớp Đ niên khóa (1987-1990) 3,000,000    
30/05/2015 51   Học sinh Minh Trí lớp 12 Anh1 500,000    
10/06/2015 52   Tập thể lớp D4  niên khóa (1977-1980) 5,000,000    
10/06/2015 53   Tập thể lớp 12I  niên khóa (1992 -1995) 3,000,000    
27/06/2015 54   Tập thể lớp D  niên khóa (1987-1990) 5,000,000    
29/06/2015 55   Tập thể lớp E niên khóa 1987-1990 10,000,000    
09/07/2015 56   Tập thể lớp A1 niên khóa 1994-1997 5,000,000    
09/07/2015 57   Tập thể lớp D niên khóa 1992-1995 2,000,000